Table of Contents Table of Contents
Next Page  7 / 62 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 7 / 62 Previous Page
Page Background

4

سلامُ

سدَ والمادّةَ وولجَ عالمَ الروحِ حيثُ الحياةُ وال

والمكانَ والج

ه ما زالَ يعملُ في

���ّ

اءُ بنورِ الكلمةِ ا أزليّ، ولكن

���

ةُ واللق

���

والحرّي

صلاةِ ورمزَ

سّكِ وال

سيبقى عنوانَ الن

ستقبلِنا، و

ا وم

���

ضِرن

حا

سعى

سلامٍ في عالمٍ ي

إيمانٍ ورجاءٍ ومحبّةٍ و

� ِ

الوحدةِ لكلّ طالب

شهرةِ والمجدِ الباطل.

شعِ وال

وراءَ الج

الات

���

ج الاحتف

���

م «برنام

���

سه

�ُ

أن ي

ا

���

أملن

ام

���

في الخت

ارون- عنّايا في

���

ادر عن دير مار م

���

ص

» ال

2019

ة

���ّ

الليتورجي

شربل،

س

صدين القدّي

، القا

ي

ؤمن

ق جوّ روحيّ للزوار الم

���

خل

صلوات والرتب

س وال

����

م معرفة نظام القدادي

���

سنّى له

ي يت

���

ك

ساعدهم على

ي ت

���

شاركة فيها، وه

ة والزياحات والم

���ّ

سي

الطق

سّد بيننا،

سيح ابن الله الحي الكلمة المتج

وع الم

���

س

سرّ ي

ش

عي

ضه نعمةً تِلوَ نعمة.

كي ينالوا من في

دير مار مارون - عنّايا

شربل

س

ضريح القدّي